You are here

KÜCHENBRAUSE TECHNO

Product characteristics

6955N

• 简约设计
• 智能化分配最小的水量,不会令舒适度打折扣
• Ø 49 mm
• 可在 2 种淋浴方式,即雨淋式和按摩功能
• 响声定位花洒功能切换到位
• 尼克利斯"易清洁"技术
• 高效节能
• 流量控制为 12L/Min
• 镀铬

Color: 
Chrome

类似产品