You are here

HANDBRAUSE PURE 105 SOFT AIRDROP© ECOKOMFORT

Product characteristics

B1705EN

• 边缘倒圆
• 镀铬面板
• Ø 105 mm
• Airdrop© 技术 - 采用获得专利的空气/水混合
技术,营造舒适和清新的淋浴
• 尼克利斯"易清洁"技术
• 高效节能
• 流量控制为 6L/Min

Color: 
Chrome

类似产品