You are here

HANDBRAUSE PURE 105 UNO AIRDROP©

Product characteristics

A1705N

• 简约、永恒设计
• 镀铬面板
• Ø 105 mm
• Airdrop© 技术 - 采用获得专利的空气/水混合
技术,营造舒适和清新的淋浴
• 尼克利斯"易清洁"技术
• 高效节能
• 流量控制为 12L/Min
• 镀铬

Color: 
Chrome

类似产品